نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه مشترك فرماندار و شهردار بافق با مدير امور اراضي جهاد كشاورزي استان

جلسه مشترك فرماندار و شهردار بافق با مدير امور اراضي جهاد كشاورزي استانبه گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ با پيگيري و درخواست فرماندار بافق و به منظور تعيين تكليف و بخصوص پيگيري وضعيت زمين ٣٥ هكتاري جايگزين مجتمع گاو شيري فعلی، جلسه مشترك فرماندار و شهردار با مدير امور اراضي جهاد كشاورزي استان برگزار شد.
در اين جلسه، ابتدا سيد علي نوروز زاده شهردار بافق به تاريخچه و وضعيت اين زمين از سال ١٣٨٨ اشاره و يادآور شد شهرداري به خاطر مراعات حال شهروندان حاضر به زيرسازي و تحويل زمين مجتمع فعلي گاو شيري در ازاي تحويل زمين مكان يابي شده قبلي به شهرداري گرديده ولي عليرغم اجرا شدن تعهدات شهرداري، تحويل اين زمين، نهايي نشده و همچنان بلاتكليف مانده است.
در ادامه، محمد  زاده رحماني فرماندار بافق نيز با اشاره به تگناهاي شهرداري و بخصوص نياز اين دستگاه خدمت رسان به زمين جهت اجراي طرح هاي سرمايه گذاري اشاره و خواستار مساعدت به شهرداري در اين زمينه شد.
 سپس، غلامرضا قديري مدير امور اراضي استان با مرور سوابق وضعيت اين زمين نسبت به ارائه راهكارهاي تحويل اين زمين به شهرداري پرداخت و نسبت به مساعدت به تحقق اين امر قول مساعدت داد.