نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه هماهنگی اوقات فراغت با حضور معاونان و مربیان پرورشی مدارس تشکیل شد.

جلسه هماهنگی اوقات فراغت با حضور معاونان و مربیان پرورشی مدارس تشکیل شد.


جلسه هماهنگی اوقات فراغت با حضور معاونان و مربیان پرورشی مدارس تشکیل شد.
جلسه هماهنگی اوقات فراغت با حضور , معاونان و مربیان پرورشی مدارس در سالن کنفرانس اداره آموزش و پرورش تشکیل شد.
در ابتدای  این جلسه  رئیس آموزش و پرورش در  سخنان خود  بر لزوم برنامه ریزی صحیح و کارشناسی شده برای اوقات فراغت دانش آموزان در تابستان تاکید نمود . مهندس خواجه ای با اشاره به این موضوع که امروز برای جذب  نوجوانان نیاز به فکر ، ایده و طرح های نو می باشد ، گفت: مربیان پرورشی باید با خلاقیت و ابتکار باید موجبات جذب هر چه بیشتر دانش آموزان را به کانون های اوقات فراغت فراهم آورند .  در این جلسه معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره  برنامه های تابستانی مورد نظر برای اوقات فراغت دانش آموزان را تشریح نمود.