نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه هماهنگی وبرنامه ریزی مدیران سه مقطع در اردوگاه آموزشی تفریحی روستای خوسف

جلسه هماهنگی وبرنامه ریزی مدیران سه مقطع در اردوگاه آموزشی تفریحی روستای خوسف


جلسه هماهنگی وبرنامه ریزی مدیران سه مقطع در اردوگاه آموزشی تفریحی روستای خوسف

این جلسه که با حضور رئیس ،معاونین آموزشی و پرورشی و جمعی از کارشناسان آموزش و پرورش تشکیل گردید مهندس خواجه ای در سخنانی ضمن خیرمقدم به مدیران مدارس از حضور آنها در این جلسه تشکر نمود و آغاز سال تحصیلی جدید را به آنها تبریک گفت.

وی هتک حرمت مزدوران استکبار جهانی در آمریکا را محکوم کرد و گفت: اگر چه این اقدام موهن و شرم آور قلب همه ما را به درد آورده است  اما این عمل زشت ، ماهیت اصلی مرتکبین آن را هویدا کرده است.  

مهندس خواجه ای در ادامه سخنانش به بیان مسائل مختلف آموزشی و تربیتی پرداخت و از مدیران مدارس خواست برای سال تحصیلی جدید از هم اکنون برنامه داشته باشند  .

خواجه اي ضمن اشاره به نامگذاری امسال با عنوان همت مضاعف ، کار مضاعف گفت تهذیب ، تحصیل و ورزش زمینه های کاری آموزش و پرورش را تشکیل می دهد و باید در برنامه ها و فعالیت ها ی ما با دقت ، تدبیر و دقت اانجام شود.

رئيس آموزش و پرورش بافق ضمن تاکید بر لزوم در نظر گرفتن توانمندی و همکاری اولیای دانش آموزان گفت : برای اداره هرچه بهتر مدارس باید سعی کنیم مدارس را هیئت امنایی اداره کنیم.

در ادامه معاون آموزشی و معاون پرورشی هم نکات مدنظر در حیطه کاری خود را تذکر دادند.

مدیران مدارس در پایان برنامه های این نشست در کارگروه های خود به بحث و تبادل نظر پرداختند.