نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه هم انديشي مدير كل سازمان بهزيستي استان يزد با كاركنان بهزيستي بافق

جلسه هم انديشي مدير كل سازمان بهزيستي استان يزد با كاركنان بهزيستي بافق


جلسه هم انديشي مدير كل سازمان بهزيستي استان يزد با كاركنان بهزيستي بافق

اولين نشست هم انديشي سال 89با حضور مديركل سازمان  بهزيستي استان يزد و كارشناسان بهزيستي بافق در محل مركز اموزشي رفاهي اين اداره برگزار شد

دراين جلسه مدير كل سازمان باگراميداشت هفته دفاع مقدس و روز جهاني سالمندان از عالمترين فرد و نظم و ترتيب و دچار روزمرگي نشدن در حوزه كاري خود براي حاضرين در جلسه توصيف و سياستها وفعاليتهاياين سازمان را باستحضار همكاران رسانيد ونيز سياست واهداف سازمان را براساس كاهش ورودي كه شامل همه آسيبها و معلوليتهاي جامعه را بافعاليتهاي پيشگيرانه سطح آن راكم كنند و افزايش خروجي كه دچار آسيب شده اند را با برنامه هاي توانمندسازي به اجتماع برگرداند بر شمرد و از كارشناسان هر حوزه براي پيش بيني سال جاري عملكرد و فعاليتهاي حوزه خويش را منوط به پيوستهاي فرهنگي و روابط عمومي و مالي و الكترونيكي بودن را ضروري دانست . لازم بذكر است دراين جلسه هشت ساعته مقايسه عملكرد و فعاليتهاي سال 87 و 88 و پيش بيني سال 89 و چشم انداز و چالشهاي هر حوزه مورد بحث و بررسي
قرار گرفت .