نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه هم انديشي پيرامون همايش روشنگري دربافق برگزارشد

جلسه هم انديشي پيرامون همايش روشنگري دربافق برگزارشدجلسه هم انديشي وبرنامه ريزي پيرامون همايش روشنگري روحانيون ،مداحان،هيئت امناي مساجد و فرماندهان پايگاه هاي بسيج درمحل اداره تبليغات اسلامي شهرستان بافق برگزارشد.
دراين جلسه که باحضورمسئول نمايندگي ولي فقيه سپاه مقاومت ناحيه بافق درمحل اداره تبليغات اسلامي برگزارشدمقررشد25ارديبهشت ماه سال جاري بادعوت ازيکي ازسخنرانان کشوري همایشی باعنوان روشنگری پيرامون بحث انتخابات ومسائل جاري کشورباحضورمداحان،مسئولين هيئات،روحانيون،طلاب و فرماندهان پايگاه هاي بسيج برگزارشود