نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه هیات اجرایی ستاد انتخابات بافق

جلسه هیات اجرایی ستاد انتخابات بافقدر راستاي برگزاري دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري جلسه ستاد اجرائی انتخابات شهرستان بافق باحضور کلیه اعضای ثابت و منتخب هیئت اجرایي تشكيل شد.

علاوه بر هیات اجرایی دونفر از هیئت بازرسی و سه نفر از ناظران شورای نگهبان به بررسی مشکلات و راهکارهای انتخابات حوزه ها در سالهای گذشته، پیش بینی لازم جهت فراهم نمودن امکانات و تجهیزات مورد نیاز شعبه ها، پیش بینی و تعیین اعضای هیئت بازرسی انتخابات وتعیین مسئول و اعضای کمیته های ستاد انتخابات پرداختند