نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه کمیته ساماندهی و مدیریت نیروی انسانی سال تحصیلی 90 ـ 89 آموزش و پرورش تشکیل شد.

جلسه کمیته ساماندهی و مدیریت نیروی انسانی سال تحصیلی 90 ـ 89 آموزش و پرورش تشکیل شد.


جلسه کمیته ساماندهی و مدیریت نیروی انسانی سال تحصیلی 90 ـ 89 آموزش و پرورش تشکیل شد.
روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان بافق گفت در این جلسه که در محل مدیریت آموزش و پرورش بافق با حضور رئیس و  کلیه اعضای این کمیته تشکیل شد در زمینه سازماندهی نیروهای دوره ابتدایی ، صدور ابلاغ همکاران ، نحوه تشکیل کلاس های ابتدایی ، تعداد کلاس ها و تراکم دانش آموزی بحث و گفتگو شد
در پایان این نشست مقرر شد کارشناس آموزش ابتدایی لیست مدارسی را که در نوبت دوم فعال بوده و همچنین تعداد کلاس ها و دانش آموزان را جهت بهره برداری در جلسه بعدی تهیه و تکمیل نماید
منبع خبر : روابط عمومی آموزش وپرورش بافق