نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه کمیته کارگری دهه فجر شهرستان با حضور اعضا تشکیل گردید

جلسه کمیته کارگری دهه فجر شهرستان با حضور اعضا تشکیل گردید


جلسه کمیته کارگری دهه فجر شهرستان با حضور اعضا تشکیل گردید

به گزارش روابط عمومي اداره تعاون ، كار ورفاه اجتماعي ، در راستای هرچه باشکوه تر برگزار شدن مراسم دهه فجر سال جاری جلسه ای با حضور اعضای کمیته کارگری متشکل از کارخانجات لکومتیو راه آهن ،مرکز فنی حرفه ای امام علی (ع) ، بسیج کارگری شهرستان ، اداره صنعت ، معدن و تجارت  و میراث فرهنگی تشکیل که در این جلسه نوری رئیس کمیته کارگری شهرستان ضمن برشمردن وظایف و ماموریتهای اعضای کمیته بر اساس آیین نامه کمیته کارگری خواستار اعلام برنامه های قابل اجرا گردید . وی همچنین اهمیت برگزاری پرشور مراسم  دهه فجر امسال را با توجه به شرایط جهانی مضاعف اعلام کرد و بر مشارکت جدی دستگاهها تاکید نمود.در ادامه هر یک از اعضا ی کمیته ضمن برشمردن برنامه های خود و اعلام آمادگی جهت برگزاری هرچه باشکوه مراسم امسال به دلیل عدم تقارن با ایام محرم و صفر بر اجرای برنامه های شاخص تاکید نمودند.