نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

جهت تامين گاز مجتمع فسفات آسفوردي هيچ مشكلي وجود ندارد

جهت تامين گاز مجتمع فسفات آسفوردي هيچ مشكلي وجود نداردبه گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ محمد زاده رحمانی فرماندار بافق پیرامون تامین گاز مجتمع فسفات آسفوردی شهرستان اظهار داشت: شركت گاز استان در پاسخ به درخواست گاز جهت اجراي طرح هاي جوار معدني فسفات كتبا اعلام داشته كه گازرساني به اين مجتمع در طرح دهستان كوشك ديده شده و علاوه بر اين، اجراي خط اختصاصي نيز براي اين مجتمع امكان پذير است.

لازم به توضيح است كه ايستگاه تقليل فشار گازرساني به كوشك در دست احداث بوده و عمليات اجراي خط انتقال آن از اواخر امسال شروع مي شود.