نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

حجه الاسلام روحانی: 85 درصد معتکفین بافق جوانان هستند

حجه الاسلام روحانی: 85 درصد معتکفین بافق جوانان هستند


حجه الاسلام روحانی: 85 درصد معتکفین بافق جوانان هستند

اكثريت شركت كنندگان در مراسم اعتكاف شهر بافق را قشر جوان و بخصوص دانشجويان و دانش آموزان تشكيل ميدهند.
حجه الاسلام روحانی رييس اداره تبلیغات اسلامی بافق گفت: مراسم اعتكاف امسال با حضور حدود 400نفر برادر و 700نفر خواهر برگزار میشود. وی محل استقرار برادران مسجد جامع شهر و خواهران مسجد النبی(ص)، مسجد فاطمیه بافق و آهنشهر ، مسجد چهارده معصوم و مسجد حاجی حسین اعلام کرد.
وی از اعتکاف به عنوان عبادتی جامع و فراگیر یاد کرد و یادآور شد: کاهش جرم و فساد، آشنایی و برقراری ارتباط با معبود از جمله آثار دنیوی این عبادت الهی است و آثار اخروی زیادی همچون توبه، جلب محبت الهی و غفران الهی نیز بر اعتکاف مترتب است.
وی همچنین تقویت اراده، انس با معنویت، دوری از غفلت و گمراهی و تواضع و فروتنی را از جمله آثار فردی اعتکاف برشمرد و گفت: همت ستاد اعتکاف، کاربردی کردن اعتکاف و فرهنگ سازی برای این عبادت اجتماعی است.
ايشان اقبال جوانان به اعتکاف را بسیار خوب توصیف نمود و تأکید کرد: امروزه اعتکاف منحصر به طلاب و اقشار سالمند نیست و این جوانان هستند که با حضور چشمگیر و پرشور خود حال و هوای خاصی به این مراسم معنوی داده اند و 85 درصد معتکفین بافقی جوانان هستند .