نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

حسنيه حوض بازو

حسنيه حوض بازو


حسنيه حوض بازو

حسنيه حوض بازو

موقعيت : ابتداي ورودي ميدان خان

شماره ثبت 14528

قدمت : قاجار

حسنيه حوض بازو درابتداي ورودي ميدان خان در بافت اصلي قديمي شهر قراردارد و در ايام ما ه محرم و صفر ، مراسم  سوگواري و روضه خواني ابا عبدالله الحسين (ع) در ان برگزار ميگردد سطح مقطع حسنيه به شكل چهار ضلعي ورودي و خروجي حسنيه نيز در يك راستا ميباشد حياط مركزي داراي 10 صفه در دور تا دور مي باشد كه يقف دو صفه آن به شكل گنبدي و بقيه به صورت محرابي ساخته شده است طول صفه ها 4 متر و ارتفاع آنها 5 متر مي باشد عمده مصالح به كا ررفته دراين بنا خشت و گل و در نماي بيروني صفه ها ، تزئينات زيباي اجركاري به صورت حصيري ديده ميشود

دركنار حسينيه « حوض بازو قرار دارد كه درب ورودي آن در سمت چپ حسنيه و در زير ساباطي قرارگرفته است قديم درسمت بالاي ايوان خروجي حسنيه پست خانه يا تلگرافخانه بود كه به وسيل « موس نما » كارهخابراتي انجام مي گرديد .