نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

حضور فرماندار شهرستان بافق در نشست تخصصی توسعه و سرمایه گذاری در روستاهای استان

حضور فرماندار شهرستان بافق در نشست تخصصی توسعه و سرمایه گذاری در روستاهای استانبه گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ زاده رحماني فرماندار بافق در نشست تخصصی توسعه و سرمایه گذاری در روستاهای استان که با حضور رضوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و زماني قمي استاندار یزد در محل استانداری یزد برگزار شد شرکت نمود.

رئوس مطالب و پيشنهادات فرماندار بافق در اين جلسه:

- بانك هاي سينا و پارسيان كه جزو بانك هاي عامل پرداخت تسهيلات به طرح هاي توسعه روستايي مي باشند، در روستاها و اغلب شهرها شعبه ندارند و لذا متقاضيان تسهيلات بايد حتما به مركز استان مراجعه كنند.

- لزوم تسهيل دريافت تسهيلات و كاهش سختگيري و بوروكراسي اداري و نظارت بر مصرف وام ها در جاي خود.

-  توسعه زيرساخت ها و امكانات در روستاها و در نتيجه افزايش مهاجرت معكوس و افزايش نسبت جمعيت روستايي در سال هاي اخير.