نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

حضور568 داوطلب بافقی در کنکور سراسری 89

حضور568 داوطلب بافقی در کنکور سراسری 89


حضور568 داوطلب بافقی در کنکور سراسری 89
کنکور سراسری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سال 1389  با حضور 568 داوطلب بافقی در دو حوزه پیش دانشگاهی فارابی و پیش دانشگاهی حضرت معصومه برگزار شد .
از این تعداد 378 داوطلب ، زن  و 190  نفر مرد می باشند. آمار داوطلبان هر رشته به تفکیک جنسیت به شرح ذیل می باشد:
علوم ریاضی و فنی 131: نفر ( 47  داوطلب زن و 84 داوطلب مرد)
علوم تجربی : 184 نفر ( 144 داوطلب زن و 40 نفر  مرد )
علوم انسانی : 163نفر ( 123 داوطلب زن  و  40 داوطلب مرد)
هنر: 16 نفر ( 11 داوطلب زن و 5 داوطلب مرد)
زبان های خارجه 74 نفر( 53 داوطلب زن و 21 داوطلب مرد)
 
در طول برگزاری آزمون رشته های مختلف ،امام جمعه، فرماندار، رئیس ، معاون آموزشی و چند تن از کارشناسان اداره از حوزه های برگزاری این آزمون بازدید نمودند.
منبع خبر : روابط عمومی آموزش و پرورش بافق