نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

حمام كاكامير

حمام كاكامير


حمام كاكامير

حمام كاكامير

موقعيت : خيابان شيخ محمدتقي ، كوچه كاكامير

شماره ثبت 14593

قدمت : دوره زنديه

حمام مذكور داراي چهار هشتي با معماري خاص خود و نمادي از سبك معماري گذشته مي باشد  كه بامصالح آجر و ساروج ساخته شده است ورودي حمام با 13 پله به صورت مدور به شهتي وارد مي شود كه داراي جوي ابي مي باشد و به عنوان خنك جا مورد استفاده قرارگرفته است از داخل هشتي راهروهاي باريكي وجوددارد كه يكي از از اين راهروها به زختكن واز انجا به داخل حمام ميرود نور روشنائي حمام از « جام خانه » كه در سقف حمام تعبيه شده تامين مي شده در قسمت انتهايي حمام  يك هشتي بسيار زيبا بنا شده  كه به حمام كوچك معروف مي باشد از خصوصيات اين حمام گاورو ، تون ، خزينه ، قسمت شاه نشين و .. مي باشد

آب حمام در گذشته از اب انباري كه در پشت حمام قرار دارد و به همين نام مشهور است تامين مي شده است