نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

حمام ملامراد

حمام ملامراد


حمام ملامراد

حمام ملامراد

موقعيت : ابتداي خيابان مهديه

قدمت : دوره زنديه

حمام ملامراد توسط محمد بيابانكي وقف گرديده است در سال 1207 هجري قمري كربلاي حسن فرزند كدخدا حسين بافقي زميني را براي مصرف حمام نيز وقف نموده است

اين بنا داراي سه هشتي مي باشد كه از مصالح آجر و ساروج ساخته شده است و با يازده پله به صورت مدور به هشتي ورودي وارد مي شويم ابعاد اين هشتي به 6*6 متر مربع ميرسد اين هشتي داراي 6 رواق نسبتاً بزرگ مي باشد كه افراد بعداز حمام كردن براي استراحت و خنك شدن از آن استفاده مي كردند در قسمت هشتي ورودي نيز در گذشته جوي و حوض ابي قرار داشت كه زيبايي ان را دو چندان كرده بود بعد از خروج  از هشتي اول ( خنك جا ) وارد محوطه ديگري مي شويم كه به عنوان رخت كن از آن استفاده ميكردند و در ان سكوهايي قرار دارد كه مردم براي نشست و پوشيدن لباس ازآن استفاده ميكردند بعد از رخت كن به صحن اصلي حمام وارد ميشويم كه زير صحن اطلي حمام ، كانالي از جنس خشت و گل وجود دارد كه با روشن كردن هيزم در آن ، حمام را گرم نگا مي داشتند . از خصوصيات ديگر حمام داشتن تون – خزينه – شاه نشين و غيره مي باشد