نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

حمله سگهاي ولگرد به يک واحد دامداري

حمله سگهاي ولگرد به يک واحد دامداري


حمله سگهاي ولگرد به يک واحد دامداري
به گفته رضا حبيبيان صاحب اين دامداري اين سگها ناقل بيماري هاري هستند و قصد حمله به وي را نيز داشتند.
وي اظهار داشت: حمله سگهاي ولگرد به گوسفندان بالغ بر 50 ميليون ريال خسارت به وي وارد کرده است.
به گفته شاهدان عيني طي سال جاري موارد مشابهي از حمله وحوش به دامداريها و مرغداريهاي حاشيه شهر بافق اتفاق افتاده و طي آن خسارات فراواني به صاحبان اين واحدها وارد شده است.
دامداران و کشاورزان صدرآباد گفتند: تاکنون براي حل اين معضل و اتلاف سگهاي ولگرد چندين مرتبه به دستگاه هاي ذيربط مراجعه کردند اما متاسفانه هيچ دستگاهي پاسخگوي اين مشکل نيست.
خاطرنشان مي شود پديده خشکسالي بي سابقه باعث شده تا وحوش بيابان براي يافتن آب و غذا، زيستگاه اصلي خود را ترک و به آباديهاي شهرستان بافق هجوم آورند