نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

خاموشي ها به يك ساعت در روز كاهش يافته است

خاموشي ها به يك ساعت در روز كاهش يافته استبه گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ فرماندار بافق با اشاره به مذاكرات خود با صحتي مديرعامل شركت توزيع برق استان گفت: شرايط اقليمي و مشكلات مردم بافق را در موضوع قطعی برق  را به وی منعكس نموده ام.

زاده رحمانی افزود: مدير عامل شركت توزيع برق استان هم به كاهش توليد برق كشور به علت خشكسالي هاي پياپي و اعمال برنامه خاموشي در سراسر كشور اشاره و تصریح کرد: با درك وضعيت اقليمي شهرستان بافق، سعي مي كنيم تا حد امكان ساعت خاموشي را از ٢ ساعت به ١ ساعت تقليل داده و اميدواريم با كاهش دما در هفته هاي آينده، شاهد حذف برنامه خاموشي ها باشيم.