نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

خانه وحشي بافقي

خانه وحشي بافقي


خانه وحشي بافقي

خانه وحشي بافقي

موقعيت : جنب مسجد جامع بافق

شماره ثبت 14038

قدمت دوره قارجاريه

نامش كمال الدين محمد و بنا به قول ديگري شمس الدين محمد است زادگاه او بافق از شهرهاي استان يزد بوده است  خانه منسوب به وحش بافقي خانه اي است از مصالح خشت وگل ، جنب مسجد جامع كه داراي هفت محقر و به صورت چهار فصل بنا گردديه است ايوان بزرگي كه در ضلع غربي خانه قرار دارد زيبايي بنا را دو چندان كرده است در ضله شرقي خانه نيز زيرزميني قراردارد كه د رگذشته جوي ابي از ان مگذشت و به عنوان خنك جا در فصل بسيار گرم تابستان استفاده ميكردند خصوصيات آن را ايرج افشار در يادگارهاي يزد اين چنين ذكر نموده است

خانه اي مخروبه و كوچك اين همان خانه ايت كه به نزد مردم به خانه وحشي شهرت دارد و به مناسبت وجود يك تخته سنگ قبر از قرن ششم كه بر ديوار خانه نصب بود مورد احترام مردم واقع شده بود و شبها در آنجا شمع روشن ميكردند وبه زيارت ان مي آمدند اما متاسفانه بنا تخريب گرديده و از سوي ميراث فرهنگي ، صنايع دستي گردشگري استان يزد در اسل 1383 مورد مرمت و بازسازي قرار گرفته است