نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

خبرنگار صدا و سیمای بافق خبرنگار نمونه در خرداد و تیرماه

خبرنگار صدا و سیمای بافق خبرنگار نمونه در خرداد و تیرماه


بر اساس ارزیابی معاونت اطلاعات و اخبار صداو سیما اعلام شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری بافق ، در گزارشی که از سوی معاونت اطلاعات و اخبار صداو سیمای مرکز یزد ارسال شده است که بر اساس آن عملکرد خبرنگاران واحد مرکزی خبر در شهرستان ها ارزیابی شده و در اختیار فرمانداران قرار می گیرد.

بنا براین این گزارش "محمد علی عبداللهی دولت آبادی" به عنوان خبرنگار نمونه شهرستان های استان در خرداد و تیرماه سال جاری معرفی شده است .

گفتنی است معیار سنجش در این انتخاب تعداد خبر ، کیفی بودن گزارش های خبری بوده است .

   

 

 

توضیحات نمودار:

خبر دوبل : اخبار دارای مصاحبه و گزارش

خبر تک : خبر بدون مصاحبه و گزارش

گزارش کیفی: گزارش هایی که از نظر کیفیت تصویر ، تدوین و  سوزه ، ... در سطح بالایی است