نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

درخت انگور براي دومين بار در بافق به بار نشست

درخت انگور براي دومين بار در بافق به بار نشست


درخت انگور براي دومين بار در بافق به بار نشست

در حالي كه فصل پاييز فرا رسيده و درختان براي خواب زمستاني آماده مي شوند، در پديده اي نادر يك اصله درخت انگور درباغچه يك واحد مسكوني درمحله مدرس بافق براي دومين بار در سالجاري به بارنشسته وخوشه هاي آن در اين فصل سال موجب شگفتي مردم محل شده است .

 ."حميد عسكري " كارشناس زراعت وباغباني جهاد كشاورزي بافق تعييرات آب وهوايي، نوسانات و واكنش درخت به نوسانات جوي را علت اين پديه شگفت انگيز مي داند .