نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

درخشش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بافق در نمایشگاه آثار هنری و نماز

درخشش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بافق در نمایشگاه آثار هنری و نمازدانشجویان هنرمند دانشگاه آزاد اسلامی بافق موفق به کسب چهار رتبه برتر در پنجمین نمایشگاه آثار هنری و نماز منطقه هفت شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد واحد بافق، دانشجویان این دانشگاه که با 24 اثر در زمینه معرق، مشبک، طراحی و عکس در پنجمین نمایشگاه آثار هنری و نماز منطقه هفت دانشگاه آزاد اسلامی شرکت کرده بودند موفق شدند در دو رشته معرق و مشبک به مقام های اول و دوم دست یابند.

 در این دوره از نمایشگاه که در دانشگاه آزاد اسلامی یزد و به مدت چهار روز دایر بود، حمید رضا صادقی در رشته معرق و مریم حجری در رشته مشبک به مقام  اول رسیده و سجاد توسلی در رشته مشبک به مقام دوم نایل آمد و سمیرا آقابابایی در رشته معرق، مشبک در حوزه آثار مربوط به نمار به عنوان برتر شناخته شد.