نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

در حاشیه بازدید مدیر کل تعاون استان یزد و فرماندار شهرستان از پروژه مسکن مهر مسائل ومشکلات پروژه در جلسه ای مورد بررسی قرار گرفت

در حاشیه بازدید مدیر کل تعاون استان یزد و فرماندار شهرستان از پروژه مسکن مهر مسائل ومشکلات پروژه در جلسه ای مورد بررسی قرار گرفت


در حاشیه بازدید مدیر کل تعاون استان یزد و فرماندار شهرستان از پروژه مسکن مهر مسائل ومشکلات پروژه در جلسه ای مورد بررسی قرار گرفت

در این جلسه ابتدا آقای خواجه ای فرماندار شهرستان بافق ضمن ابراز خرسندی از پیشرفت کار گفت بطور مستمر این طرح مورد بازدید مدیران وکارشناسان محترم سازمان مسکن و تعاون قرار میگیرد و اینجانب نیز در بازدیدهای موردی  از مسائل ومشکلات آنها مطلع میباشم و امیدورام با توجه به تسهیلات وسیاستهای تشویقی دولت به اقشار کم در آمد شاهد ایجاد سر پناهی امن برای متقاضیان مسکن مهرباشیم.

در ادامه آقای فلاح زاده مدیر کل تعاون نیز گفت هدف اصلی از بازدید ما و همکاران نظارت بر حسن انجام کار میباشد و این نظارتها با توجه به حجم کار ضروری میباشد البته این به معنای دخالت در امور ناظر مقیم و ناظرین انتخابی تعاونیها نمیباشد بلکه برای کمک به آنهاست وی گفت دولت در اواخر سال 88 با کاهش نرخ تسهیلات مسکن مهر به 4 درصد و افزایش سقف وام تا 200 میلیون ریال عیدی بزرگی به اقشار کم در آمد متقاضی مسکن مهر داد البته مساعدتهای مالی بلاعوض دیگری نیز در راستای کمک به زیر ساختها به تعاونیها صورت گرفت.

در این جلسه نوری مسئول اداره تعاون  نیز گفت در فاز اول 284 واحد مربوط به2 تعاونی عملیات ساخت آن در حال انجام است که عملیات پی سازی تمام واحدهای شروع شده در فاز اول به اتمام رسیده ونصب اسکلت در حال انجام  است و این مجموعه تا 616 واحد قابل افزایش است وی گفت هر سه مرحله وام آماده سازی وقسط اول وام ساخت پرداخت شده و پروانه ساختمانی 284واحد نیز گرفته شده

در این جلسه مدیران تعاونی ونماینده پیمانکار پروژه نیز مسائل ومشکلات خود را مطرح که راهنمایی لازم و قول مساعد جهت رفع مشکلاات مطرح شده از طرف مسئولین داده شد.