نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

در روستاهای سراسر استان دفاتر خدمات ارتباطی ایجاد می شود

در روستاهای سراسر استان دفاتر خدمات ارتباطی ایجاد می شود


در روستاهای سراسر استان دفاتر خدمات ارتباطی ایجاد می شود

به گزارش روابط عمومی مخابرات شهرستان بافق ، کارگروه ICT   روستایی استان مجوز ایجاد و بهره برداری از دفاتر خدمات ارتباطی یا دفاتر پیشخوان دولت به منظور ارائه خدمات تلفن سیار ، ثابت ، پست ، پست بانک و خدمات کلیه ادارات و شرکتهای دولتی و غیر دولتی صادر می نماید

در همین راستا شرکت مخابرات استان یزد طی فراخوانی از متقاضیان دارای شرایطی ایجاد اینگونه دفاتر خواسته تا در خواستهای خود را حداکثر تا تاریخ 23/12/88 به ادارات مخابرات سراسر استان ارسال نمایند بنا بر گفته روابط عمومی مخابرات در حال حاضر حق تقدم با کسانی است که در مراکز و دفاتر ICT روستایی مشغول بکار بوده و بومی یا روستای مجاور و نیز دارای مدرک تحصیلی بالاتر باشند .