نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

در سالروز میلاد سراسر نور امام محمد باقر (ع ) شهرستان بافق غرق در نور وسرور است

در سالروز میلاد سراسر نور امام محمد باقر (ع ) شهرستان بافق غرق در نور وسرور است


در سالروز میلاد سراسر نور امام محمد باقر (ع ) شهرستان بافق غرق در نور وسرور است

عاشقان ولایت وامامت طی دیشب وصبح امروز بابرپائی مجالس جشن وسروری میلاد باسعادت پنجمین اختر فروزان آسمان امامت وولایت را گرامی داشتند. 

به همین مناسبت شب گذشته وصبح امروز  مجلس جشن وسروری با حضور زائران ومجاوران بار گاه ملکوتی امامزاده ظهیر الدین عبداله ابن موسی ابن جعفر (ع)  شهرستان باق برگزار شد.

در این مراسم مداحان اهلبیت به مدیح سرائی پرداختند وسخنرانان مذهبی پیرامون ابعاد زندگانی امام محمد باقر (ع)  سخنرانی کردند.