نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

در سالروز ورود امام خميني (ره) به ايران اسلامي زنگ انقلاب در مدارس بافق به صدا درآمد.

در سالروز ورود امام خميني (ره) به ايران اسلامي زنگ انقلاب در مدارس بافق به صدا درآمد.


در سالروز ورود امام خميني (ره) به ايران اسلامي زنگ انقلاب در مدارس بافق به صدا درآمد.

در دبيرستان ادب نيز با حضور ملك پور معاون فرماندار، ميرزايي مدير آموزش و پرورش ، رنجبر  معاون آموزشي مديريت ، روحاني رئيس اداره تبليغات اسلامي ،جمعي از كارشناسان آموزش و پرورش  و همكاران شاغل در اين آموزشگاه ، زنگ انقلاب به ياد معمار بزرگ انقلاب اسلامي ،  نواخته شد.

در اين مراسم پس از نواخته شدن زنگ انقلاب ، سرود جمهوري اسلامي اجرا شد و به همراه آن پرچم مقدس  كشورمان به اهتزاز درآمد.

در اين مراسم دانش آموزان آموزشگاه ادب برنامه هاي متنوعي از جمله قرائت مقاله و شعر و سرود همگاني را  اجرا نمودند.

در ادامه مراسم ، مدير آموزش و پرورش در سخناني به مقايسه ايران قبل و بعد از انقلاب پرداخت و ايران امروز را در اوج عزت و افتخار دانست. وي  با اشاره جو اختناق و فعاليت ساواك خاطره اي  را تعريف  و گوشه اي از نحوه عملكرد اين سازمان در رژيم طاغوت را تبيين نمود.گفت: رژيم قصد داشت با ترفندهايي دست به ترور شخصيت امام بزند كه با واكنش مردم اين توطئه نقش بر آب شد.