نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

در طول سال گذشته؛ 650 ميليون ريال به ايتام كميته امداد بافق پرداخت شد

در طول سال گذشته؛ 650 ميليون ريال به ايتام كميته امداد بافق پرداخت شد


در طول سال گذشته؛ 650 ميليون ريال به ايتام كميته امداد بافق پرداخت شد

سيدمهدي حسيني امروز اظهار داشت: ميزان كمك‌هاي نقدي و غيرنقدي به ايتام زيرپوشش كميته امداد امام خميني (ره) بافق بالغ بر 600 ميليون ريال بوده كه اين رقم از سوي خيران حامي در زمينه‌هاي مختلف پرداخت شده و در مقايسه با سال 88 از رشد 44 درصدي برخوردار بوده است.
وي تامين جهيزيه دختران، كمك هزينه تحصيلي، تعمير مسكن، تامين هزينه درمان، پوشاك و خوراك همچنين طرح آتي فرزندان يتيم از طريق افتتاح حساب براي آينده آنان را از ديگر حمايت‌هاي كميته امداد در راستاي حمايت از ايتام در اين شهرستان برشمرد.
رئيس كميته امداد امام خميني (ره) بافق با اشاره به اينكه خودكفايي و خارج شدن از چرخه حمايتي كميته امداد، اصلي‌ترين رويكرد اين نهاد در سال جاري است، خاطرنشان كرد: آن دسته از ايتام كه توانايي انجام كار داشته باشند، براي حرفه‌آموزي به مراكز آموزش فني و حرفه‌اي اين شهرستان معرفي مي‌شوند.
وي اظهار داشت: اكرام ايتام طرحي است كه از نيمه دوم سال 1379 از سوي كميته امداد امام خميني (ره) به اجرا درآمده است و به موجب آن، حمايت از يتيمان به نيكوكاران و حاميان علاقمند واگذار مي‌شود و با توجه به اهميت يتيم‌نوازي، اين طرح خداپسندانه مورد توجه مردم قرار گرفته است.
حسيني تصريح كرد: بيش از 310 نيكوكار از 103 يتيم در قالب 60 خانوار از ايتام زيرپوشش كميته امداد امام خميني (ره) بافق حمايت مي‌كنند.
وي افزود: كمك‌هاي مالي مستمر با متوسط ماهانه 200 هزار ريال به ازاي هر حامي و پرداخت‌هاي موردي از قبيل كمك هزينه تحصيل، عيدي و هداياي ازدواج از جمله كمك‌هاي حاميان به ايتام زيرپوشش آنهاست.