نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

در مراسمي 68 نفر از استادان ، نخبگان و ممتازان مسابقات علمي ، فرهنگي و ورزشي مرکز آموزش علمي - کاربردي بافق تجليل شدند.

در مراسمي 68 نفر از استادان ، نخبگان و ممتازان مسابقات علمي ، فرهنگي و ورزشي مرکز آموزش علمي - کاربردي بافق تجليل شدند.


در مراسمي 68 نفر از استادان ، نخبگان و ممتازان مسابقات علمي ، فرهنگي و ورزشي مرکز آموزش علمي - کاربردي بافق تجليل شدند.
حجت الاسلام "سليماني" جنبش دانشجويي را به تلاش و نوآوري در ابعاد مختلف فرا خواند و گفت: يکي از افتخارات کشور در سالهاي اخير افزايش اقبال جامعه به اختراع و نوآوري است و دستيابي ايران اسلامي به فناوري هسته اي و سلولهاي بنيادي توسط دانشمندان جوان کشورمان در اين راستاست.
قنبري زاده رئيس مرکز آموزش علمي کاربردي بافق هم در اين مراسم گزارشي از برنامه هاي اين مرکز ارائه کرد.