نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

دعوت به همكاري سال 90 نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور

دعوت به همكاري سال 90 نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور


دعوت به همكاري سال 90 نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور

دعوت به همكاري سال 90 نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور

نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور دعوت به همكاري مي نمايد

نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور براي تكميل نيروي متخصص در رشته هاي شغلي كتابدار، روابط عمومي، امور مشاركت ها، امور انجمن ها، آمار، برنامه ريزي، عمران، فناوري اطلاعات و اداري و مالي از طريق برگزاري آزمون و مصاحبه، از بين  افراد واجد شرايط دعوت به همكاري مي نمايد.

آخرین مهلت ثبت نام 30/7/90 می باشد