نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

دعوت فرماندار و رئيس انجمن كتابخانه هاي عمومي شهرستان به كتابخانه گردي و حمايت از كتاب با شعري از وحشي بافقي

دعوت فرماندار و رئيس انجمن كتابخانه هاي عمومي شهرستان به كتابخانه گردي و حمايت از كتاب با شعري از وحشي بافقيهفدهم اسفندماه سالروز تاسيس نهاد ارزشمند كتابخانه هاي عمومي است. نهادي با مديران، كاركنان و كتابداراني از جنس شعور و عشق به آموختن.

با شعري از مولانا وحشي بافقي، شاعر بلند آوازه ايران زمين، اين روز را گرامي داشته و همه را به كتابخانه گردي و حمايت از كتابخانه ها و انس با يار مهربان دعوت مي كنم.

 

کتاب عشق بر طاق بلند است

ورای دست هر کوته پسند است

 

فرو گیر این کتاب از گوشه طاق

که نگشودش کس و فرسودش اوراق

 

ورق نوساز این دیرین رقم را

ولی نازک تراشی ده قلم را

 

اگر حرفت نزاکت بار باید

قلم را نازکی بسیار باید

 

چو مطرب نازکی خواهد در آهنگ

زند مضراب نازک بر رگ چنگ

 

قلم بردار و نوک خامه کن تیز

به شیرین نغمه‌های رغبت آمیز

 

نوای عشق را کن پرده‌ای ساز

که در طاق سپهرش پیچد آواز

 

محمد  زاده رحماني/ فرماندار و رئيس انجمن كتابخانه هاي عمومي شهرستان بافق.