نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

دنگ خانه

دنگ خانه


دنگ خانه

 دنگ خانه

موقعيت : روستاي باقراباد بافق

شماره ثبت : 13018

قدمت : دوره  قاجاريه

دنگ خانه اتاقي محقر بامصالح خشتو گل در شمال شرقي روستاي باقر اباد قرار دارد كه راهروي باريك به طول 5 متر ما را به تعدادي از اتاقهاي محقر كه مجموعه دنگ خانه را تشكيل مي دهد راهنمايي مي نمايد مساحت اتاق دنگ خانه كه درسمت چپ ورودي ايوان قراردارد به شكل مربع در ابعاد 5/3*5/3 متر مي باشد  كه درسال 1300 هجري شمسي توسط شخصي به نام حاج محمد رمضان ساخته شد هدف از ساخت دنگ خانه پوست كردن ارزن براي مصرف غذايي بوده است

اين بناي قديمي شكل اوليه خود راحفظ نموده و داخل اتاق قطعه چوبي به شكل چكش طراحي شده و حفره اي نيز روي آن بر روي زمين  مي باشد ارزن را داخل گودال ريخته و سه نفر كار پوست كردن ارزن را انجام ميدادند

در بيرون اتاق محقر دنگ خانه ، ايوان بزرگي به ابعاد 5/4* 3 مترو ارتفاع 4 متر قراردارد كه محل استراحت افراد در روزهاي گرم تابستان  بوده است  اين بناي قديمي در سال 1383 هرجي شمسي توسط ميراث فرهنگي  ، صنايع دستي و گردشگري مرمت گرديده است .