نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

دود سيگار مهمترين آلاينده هوا در محيطهاي بسته است

دود سيگار مهمترين آلاينده هوا در محيطهاي بسته است


دود سيگار مهمترين آلاينده هوا در محيطهاي بسته است

طبق تحقيقات و اعلام سازمان بهداشت جهاني, دود سيگار با داشتن بيش از چهارهزار نوع ماده سمي, مهمترين آلاينده هوا در محيطهاي بسته است.
روابط عمومي و امور بين الملل شركت كنترل كيفيت هوا ديروز افزود: از جمله اين مواد مي توان به اسيدهاي استيك, بوتيريك, پروپيوييك و يدورسيانيك, تركيبات فنلي, آرسنيك, كوليدين, سرب و پلونيوم 210 كه ماده اي راديواكتيو است, اشاره كرد.
اين روابط عمومي در ادامه به نقل از تحقيقات سازمان بهداشت جهاني افزود: «از ميان تركيبات مختلف شيميايي موجود در دود سيگار هفت ماده اثرات سو بيشتري بر روي دستگاهاي مختلف بدن دارند, كه عبارتند از نيكوتين, دي اكسيد كربن, ارسنيك, اسيد سيائيدريك, مواد راديواكتيو, آمونياك و كربورهاي يدروژن».
«اسنتشاق اين مواد در كنار ساير مواد سمي موجود در دود سيگار در طولاني مدت بطور ميانگين بين 20 تا 25 سال از سن شخص استنشاق كننده كم مي كند».
«كودكان, زنان باردار و سالمندان در مقابل مضرات ناشي از دود سيگار بسيار حساستر و آسيب پذيرتر از سايران هستند». شركت كنترل هوا در پايان از ارگانهاي دولتي و مسوول خواست دقت و نظارت بيشتري در شيوه اجراي قانون منع استعمال دخانيات در محيطهاي اداري و بسته به كار برند.

دود سيگار مهمترين آلاينده هوا در محيطهاي بسته است