نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

دوره آموزشی امنیت در سفرهای خارجی در دانشگاه آزاد اسلامی بافق

دوره آموزشی امنیت در سفرهای خارجی در دانشگاه آزاد اسلامی بافق


دوره آموزشی امنیت در سفرهای خارجی در دانشگاه آزاد اسلامی بافق

اولین دوره آموزشی دروس تخصصی ویژه کارکنان حراست با عنوان " امنیت در سفرهای خارجی" در دانشگاه آزاد اسلامی بافق برگزار شد.
به گزارش رواط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی بافق، بر اساس برنامه تدوین شده و تقویم آموزشی اعلام شده توسط دفتر مرکزی حراست دانشگاه آزاد اسلامی و با پیگیری و برنامه ریزی دفتر حراست واحد بافق، اولین دوره آموزشی دروس تخصصی ویژه کارکنان حراست با عنوان امنیت در سفرهای خارجی در واحد بافق برگزار شد.در این دوره آموزشی که در محل سالن کنفرانس استاسرای به مدت 8 ساعت ادامه داشت ؛ مدیران و کارشناسان دفاتر حراست واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد حضور داشتند.