نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

دوره آموزش بودجه نویسی برای دهیاران بافق برگزار شد

دوره آموزش بودجه نویسی برای دهیاران بافق برگزار شدبه گزارش روابط عمومي فرمانداري بافق ؛ به منظور ساماندهی امور دهیاری های بخش مركزي ، برقراری انظباط مالی و تنظیم فعالیت های دهیاری ها در چهارچوب برنامه از پیش تنظیم شده یک دوره آموزشی با عنوان بودجه نویسی و برنامه ریزی جهت دهیاران و اعضاي شوراي اسلامي روستاهاي بخش مركزي شهرستان بافق برگزار شد.

بخشدار مركزي بافق با اشاره به برگزاري اين دوره آموزشي گفت : در این دوره 22 دهيار و 26 نفر از روساي شوراي اسلامي روستاهاي بخش مركزي بافق شركت كردند.

محمد رضا فتاحي بافقي افزود : آموزش اين دوره شامل دستور العمل بودجه ساليانه شوراهاي اسلامي ، دستور العمل محاسبه عوارض محلي ساليانه دهياري و بخشنامه بودجه سال 95 دهياري هاي كشور بود كه توسط معاون مدير كل دفتر امور روستايي استانداري يزد تشريح شد.