نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

دوره آموزش مانور زلزله جهت مربیان مهدهای کودک شهرستان بافق

دوره آموزش مانور زلزله جهت مربیان مهدهای کودک شهرستان بافق


دوره آموزش مانور زلزله جهت مربیان مهدهای کودک شهرستان بافق

به گزارش از مسئول مهد کودک بهزیستی بافق جلسه ای تحت عنوان دوره آموزشی مانور زلزله با حضور مربیان مهدهای کودک و روستا مهد و نماینده اورژانس ، آتش نشانی و هلال احمر بافق در نماز خانه اين اداره برگزار گردید.

خواهر رنجبر نماینده هلال احمر بافق برای حاضرین سخنانی در مورد زلزله ایراد نمود .  هدف از برگزاری این دوره آموزش مربیان جهت گسترش فرهنگ ایمنی و آشنائی کودکان با مفهوم زلزله و آموزش نحوه صحیح پناه گیری به آنان و انجام اقدامات صحیح توسط مربیان در هنگام وقوع زلزله
می باشد%

مانور زلزله در تاریخ 19/2/89 در کلیه مهدهای کودک شهری و روستایی صورت می گیرد.