نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

دومين مصوبه مخابراتي دور دوم سفر رياست جمهوري به استان 100% اجرا شد

دومين مصوبه مخابراتي دور دوم سفر رياست جمهوري به استان 100% اجرا شد


دومين مصوبه مخابراتي دور دوم سفر رياست جمهوري به استان 100% اجرا شد

روابط عمومي مخابرات شهرستان بافق اعلام كرد: در سفر دوم رياست جمهوري به استان يزد پنج مصوبه مخابراتي به تصويب رسيد و دومين مصوبه آن كه اجراي 300 كيلومتر كابلكشي فيبر نوري بود، در فروردين ماه سالجاري بصورت صددرصد اجرا گرديد.

اين روابط عمومي مي افزايد، اولين مصوبه مخابراتي، افزايش ظرفيت سوئيچ تلفن همراه به ميزان 400 هزار شماره بود كه در سال گذشته اجرا و استان يزد را جزو يكي از استانهاي پيشرو كشور در زمينه تلفن همراه قرار داد.

شايان توجه است، پيشرفت 70 درصدي نصب و راه اندازي 60 سامانه تلفن همراه در استان، پيشرفت 42 درصدي ايجاد زيرساخت اينترانت استاني و پيشرفت 22 درصدي پوشش تلفن همراه مسير ريلي بافق ـ طبس از ديگر مصوبات مخابراتي اين سفر بود كه انشاا... در آينده اي نزديك صددرصد اجرا و به بهره برداري خواهد رسيد.