نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

ديدار فرماندار بافق با معاون امور ناوگان راه آهن جمهوري اسلامي ايران در تهران

ديدار فرماندار بافق با معاون امور ناوگان راه آهن جمهوري اسلامي ايران در تهران


ديدار فرماندار بافق با معاون امور ناوگان راه آهن جمهوري اسلامي ايران در تهران

به گزارش روابط عمومي فرمانداري بافق ؛ فرماندار شهرستان بافق به همراه دو تن از اعضاي شوراي اسلامي شهر بافق با معاون امور ناوگان راه آهن كشور در تهران ديدار كرد.

حسين ندافيان در اين ديدار با اشاره به موقعيت استراتژيكي شهرستان بافق گفت: بافق از نظر ناوگان ريلي به عنوان يك چهار و دروازه راه آهن جمهوري اسلامي مطرح است.

فرماندار بافق با اشاره به مصوبات سفر هيئت دولت به استان و سفر مديرعامل راه آهن كشور به بافق اظهار داشت : چندين مصوبه از جمله احداث كارخانجات اساس، دوبانده كردن محور بافق – اردكان ، احداث ايستگاه مباركه ، تعمير و مرمت ايستگاه بافق و... كه تا كنون فقط احداث كارخانه اساس از مصوبه هيئت دولت باقي مانده كه نقل مجالس بافق شده است.

ندافيان خطاب به احمدي گفت: اخيرا در شهرستان شايعاتي مبني بر انتقال كارخانجات تعميرات اساس بافق به سيرجان، بركناري كارگران راه آهن و ... شده كه چهره و موقيعت اين شهرستان را به خطر انداخته است.

سيدكاظم عباسزاده عضو شوراي اسلامي شهر نيز در اين نشست گفت: شهرستان بافق با توجه به نعمتهاي خدادادي فراوان ، مردم فهيم و ولايي كه دارد ، مسئولان راه آهن بايد نسبت به ساير شهرستانها در اين شهر سرمايه گذاري كنند.

معاون امور ناوگان راه آهن كشور تصريح كرد: ما بنا نداريم كه بافق را لحاظ امكانات و بدنه كارخانجات به هيج وجه قصد كوچك كردن ، اخراج كارگران و كارمندان راه آهن را نداريم .

بابك احمدي با اشاره به برنامه پنج ساله دولت و اصل 44 قانون اساسي گفت: برنامه راه آهن كشور اين است كه تمام بخشهاي خدماتي و تعميراتي و حتي بخش نيروي كشش را به بخش خصوصي واگذار كند .

وي در مورد كارخانجات تعميرات اساس اظهار داشت: دولت براي ساخت كارخانجات اساس خواستار مشاركت بخش خصوصي شده و اگر بخش خصوصي از ناحيه بافق معرفي يا بخواهد دربافق سرمايه گذاري كند قطعا اين كارخانه در بافق احداث خواهد .

در پايان اين نشست فرماندار بافق از احمدي معاون امور ناوگان راه آهن دعوت كرد سفري به بافق داشته باشد كه وي تقبل كرد در ماه جاري به اين شهرستان سفري داشته باشد تا كليه مسائل پيش آمده در حوزه راه آهن را براي قشر زحمتكش اين حوزه توضيح دهد.