نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

دیدار مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی بافق با مدیریت آموزش و پرورش

دیدار مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی بافق با مدیریت آموزش و پرورشبه منظور برقراری ارتباط موثر و ایجاد همکاری بیشتر، مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی بافق با مدیریت آموزش و پرورش دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی واحد بافق، در این دیدار که در محل اداره آموزش و پرورش شهرستان بافق، انجام شد، زمینه های همکاری آموزشی، پژوهشی و فرهنگی بیشتر بین این اداره و دانشگاه آزاد اسلامی بررشی شد.

حسینعلی لازمی _ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بافق_ با اشاره به امکانات و تجهیزات پژوهشی فراهم آمده در دانشگاه، آمادگی این مجموعه را برای همکاری با معلمان و دانش آموزان پژوهشگر اعلام نمود.

در این دیدار محمود خواجه ای _ رئیس آموزش و پرورش بافق _ نیز با برشمردن دستآوردهای دانش آموزان در عرصه های مختلف علمی و پژوهشی، پیشنهادهایی برای همکاری بیشتر ارائه نمود.