نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

دیدار و تجلیل از کارکنان تامین اجتماعی بافق

دیدار و تجلیل از کارکنان تامین اجتماعی بافق


دیدار و تجلیل از کارکنان تامین اجتماعی بافق
به گزارش روابط عمومی فرمانداری بافق همزمان با هفته تامین اجتماعی معاون سیاسی فرماندار و مشاور امور بانوان فرمانداری طی مراسمی از اداره تامین اجتماعی بافق بازدید و از کارکنان این اداره تجلیل بعمل آوردند . در این مراسم ندافیان با اشاره هفته گرامیداشت تامین اجتماعی و ارزش والای کار این مجموعه گفت: تامین اجتماعی مظهرعدالت اجتماعی است. چون بار توزیع ثروت درکشور بعهده این سازمان گذاشته شده است .
معاونت سیاسی فرمانداری بافق در ادامه افزود : عدالت اجتماعی درهیچ کشوری بوجود نمی آید مگراینکه پیش زمینه تامین اجتماعی درآن کشوروجود داشته باشدودراین راستا نظام جمهوری اسلامی به ویژه دردوره دولت نهم ودولت فعلی که مبنای فعالیت اجتماعی خودرا بسط عدالت می داند چترحمایتی تامین اجتماعی گسترش قابل توجهی داشته است.