نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

رابطه سلولهاي مغز با مرض قند

رابطه سلولهاي مغز با مرض قند


رابطه سلولهاي مغز با مرض قند

پرسش: آيا بيماري قند به مغز آسيب مي‏رساند؟
دكتر گريفيث: هر چيز كه در امر تغذيه سلولهاي مغزي اختلال ايجاد كند به مغز آسيب مي‏رساند وقتي يك سرخرگ مغز مسدود شود و اكسيژن به سلولهاي آن قسمت نرسد، سكته روي مي‏دهد، سلولهاي مغز نياز مبرم به قند دارند، اگر به آنها قند نرسد و يا يك ديابتي با تزريق مقدار بيشتري انسولين و با خوردن بيش از حد قرصهاي مربوط ميزان قند خون خون را ناگهان پايين بياورد، دچار لرزش، بي خوابي، گيجي و سرانجام بيهوشي مي‏شود. در اين شرايط بايد فورا قند يا شربت بخورد.يائسگي مردان واقعيت داردبرخي از پزشكان كانادايي اعتقاد دارند كه يائسگي مردان در سنين ميانسالي يك افسانه نيست و واقعيت دارد. اين ديدگاه كه مردان ميانسال دچار بحران مي‏شوند، تازگي‏ندارد، اما برخي از پزشكان معتقدند كه اين عارضه تنها يك توقف نيست و از همين رو بايستي مراكز درماني را براي پاسخگويي به يائسگي مردان تجهيز كرد. اين شرايط كه به عنوان (آندروپاز) شناخته مي‏شود در حدود يك سوم مردان بالاتر از 40 سال را در بر مي‏گيرد. (انجمن كانادايي آندروپاز) با اعلام اين مطلب خاطرنشان ساخت كه اين عارضه بر سطوح نستوسترون كه يك هورمون (استروييد) محسوب مي‏شود تاثير گذاشته و كاهش شديد آن مي‏تواند منجر به كوفتگي بدن، اضطراب و كاهش قدرت جنسي شود.انجام يك جراحي بي سابقه چشم بر روي (اژدهاي كومودو)بتازگي نخستين جراحي چشم بر روي خزندگان در استراليا انجام شد و اژدهاي كومودو بزرگترين سوسمار جهان به دليل بيماري آب مرواريد به زير تيغ جراحان رفت. (سيدني مورنينگ هرالد) نشريه چاپ سيدني در گزارش علمي اخير خود نوشت: چشم راست اين خزنده، 6.2 متري با ضخامت‏5 سانتيمتر به دليل آب مرواريد بيرون آورده شده است