نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

راهنمای ثبت نام و کار با برنامه ثبت نام غیرحضوری انتخابات شوراهای شهر

راهنمای ثبت نام و کار با برنامه ثبت نام غیرحضوری انتخابات شوراهای شهر


1- آموزش نحوه ثبت نام و کار با برنامه ثبت نام غیرحضوری انتخابات شوراهای شهر 

( نسخه ویندوز)

 

2- آموزش نحوه ثبت نام و کار با برنامه ثبت نام غیرحضوری انتخابات شوراهای شهر 

( اپلیکیشن موبایل)