نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

راههاي صرفه جويي در مصرف آب

راههاي صرفه جويي در مصرف آب


راههاي صرفه جويي در مصرف آب

آب مايع حياتي است كه حفظ آن از يك سو و مصرف صحيح آن از سوي ديگر از اهميت خاصي برخوردار است. لذا ضمن رعايت بهداشت فردي و عمومي مي توان به روش هاي زير در مصرف آن صرفه جويي كرد.
دوش گرفتن
در مدت كوتاه تري دوش بگيريد براي يك دوش گرفتن مناسب تقريباً بيست تا چهل ليتر آب در دقيقه مصرف مي شود هنگام صابون زدن، شير آب را ببنديد و زمان شستشو و آب كشيدن را به حداقل ممكن تقليل دهيد.
اصلاح صورت
از جريان آب در زمان اصلاح صورت جلوگيري كنيد. مقداري آب گرم به داخل كاسه اي بريزيد و تيغ صورت تراشي را در آن شستشو دهيد.
وضو
هنگام وضو گرفتن توجه كنيد شير آب بدون استفاده باز نباشد.
مسواك زدن
موقع مسواك زدن جريان آب را قطع كنيد يك ليوان را از آب پر كنيد با مسواك خيس شده دندان ها را مسواك بزيد و بالاخره با همان يك ليوان آب دهان خود را شستشو و تميز كنيد.
سيفون توالت
توالت را به لحاظ اتلاف آب آزمايش كنيد. مقداري پودر مواد رنگي غير روغني نظير لاجورد يا پرمنگنات اطراف دهانه كاسه توالت بپاشيد. چنانچه بدون كشيدن سيفون مواد مذكور شسته شده و به داخل توالت تخليه شود مشخص مي شود سيفون دچار اشكال است و از اين طريق حدود چهارصد و پنجاه ليتر آب در شبانه روز تلف مي شود پس بايد سيفون را تميز كنيد.
مخزن سيفون
با قرار دادن يك بطري پلاستيكي در درون مخزن سيفون مقدار آب آن را كاهش دهيد. يك بطري پلاستيكي يك ليتري تهيه كنيد. ابتدا مقداري شن و يا سنگ ريزه به داخل بطري بريزيد به طوري كه تئقريباً تا ارتفاع پنج سانتي متري كف بطري را پر كند. سپس باقيمانده فضاي بطري را با آب پر كنيد. و در آن را محكم ببنديد، اينك بطري را به گونه اي در درون مخزن آب سيفون قرار دهيدا كه مزاحم قطعات نشود. با اين شيوه مي توان حدود بيست ليتر شايد هم بيشتر در مصرف آب روزانه صرفه جويي كرد بدون آن كه به كارايي دستگاه سيفون و بهداشت توالت لطمه وارد شود. اگر مخزن آب سيفون بزرگ باشد مي توان حتي دو بطري پلاستيكي قرار داد.