نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

راهکارهای ترویج فرهنگ کتابخوانی در بافق بررسی شد

راهکارهای ترویج فرهنگ کتابخوانی در بافق بررسی شد


راهکارهای ترویج فرهنگ کتابخوانی در بافق بررسی شد
در بیست و یکمین انجمن کتابخانه های عمومی بافق راهکارهای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و جذب اقشار مختلف مردم به کتابخانه ها بررسی شد .
مدیر کل نهاد کتابخانه های عمومی استان یزد در این نشست که فرماندار بافق و سایر اعضاء حضور داشتند از اجرای طرح نیم بها شدن حق عضویت در کتابخانه های استان خبر داد و گفت : در اجرای این طرح ، بسیجیان و کارمنادان دولت به اتفاق خانوداه های خود می توانند با عضویت در کتابخانه های عمومی استان از مزایای این طرح استفاده کنند .
علایی افزود : این طرح با هدف تحقق نهضت مطالعه دقیق و افزایش معلومات عمومی خانواده ی بزرگ بشسیجیان و کارمندان دولت اجرا می شود .
ذبیح اله خواجه ای فرماندار و رئیس انجمن کتابخانه های عمومی بافق هم در این جلسه از فعالیت سه باب کتابخانه ی عمومی با بیش از 37 هزار عنوان کتاب در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت : این کتابخانه ها مجموعا 4 هزار و 511 نفر عضو دارند که دو هزار و 647 نفر آنها زن و مابقی مرد می باشند.
در این نشست ضمن قدر دانی از علی اصغر جیحانی رئیس قبلی اداره کتابخانه های عمومی بافق زهرا ابولیان به عنوان رئیس جدید این اداره معرفی شد .