نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

راهیابی اختراعات دانشگاه آزاد اسلامی بافق به مسابقات مسکو

راهیابی اختراعات دانشگاه آزاد اسلامی بافق به مسابقات مسکو


راهیابی اختراعات دانشگاه آزاد اسلامی بافق به مسابقات مسکو

با تلاش معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی بافق، دو عنوان از اختراعات ثبت شده این دانشگاه به مسابقات مسکو معرفی شد.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی بافق ضمن بیان این مطلب افزود: این دو اختراع که با عناوین " یاتاقانهای غیرمدور با پوسته های دو لُب ، سه لُب و چهار لُب به کمک روانکار مایع " بنام سید محمد مهدی میزان عدل و واحد بافق و   " طراحی و ساخت ترمز دستگاههای سانتری فیوژ خشک کن" بنام محمد حاضری و واحد بافق در اداره ثبت اختراع به ثبت رسیده اند پس از اخذ تائیدیه علمی از سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی به مسابقات مسکو بصورت غیر حضوری معرفی شده است.

سید محمد مهدی میزان عدل در ادامه این گفتگو از ثبت اختراعی با عنوان " دریچه خروجی مجرای مذاب با دو لوله آبگرد " به نام مصطفی جعفری گیشین و واحد بافق در اداره ثبت اختراع خبر داد.