نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

راه اندازي تلفن همراه روستايي هنسک بافق

راه اندازي تلفن همراه روستايي هنسک بافق


راه اندازي تلفن همراه روستايي هنسک بافق

رئيس مخابرات بافق از راه اندازي سامانه تلفن همراه ( GSM ) روستاي هنسک خبر داد .
به گفته" سيد محمدمير هدايي " اين پروژه با همت متخصصان شرکت مخابرات استان يزد به منظور ارائه خدمات نوين مخابراتي به روستائيان ، با سرمايه گذاري بيش از يک ميليارد و 250ميليون ريال اجرا وراه اندازي شد.
وي اظهار داشت: با بهره برداري از اين سامانه ارتباطي ، اهالي روستاهاي هنسک و ده ميرزا احمد از نعمت ارتباطات تلفني مستقل وساير امکانات مخابراتي بهره مند شدند.
"
مير هدايي " يکسان بودن نرخ مکالمات و هزينه وصل اينگونه تلفن ها با ساير تلفن هاي روستايي ، امکان ارسال پيامک ، پوشش ارتباطي مناسب تا حد اقل پنج کيلو متر از محل سايت ، عدم نياز به ساختمان سازي ، سيم کشي و حفاري معابر را از جمله مزاياي اين سامانه ارتباطي عنوان کرد.
روستاهاي مذکور با جمعيتي بالغ بر35 خانوار در فاصله 65 کيلو متري بافق قرار دارند