نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

راه یافتن نفرات برتر مسابقات جشنواره فرهنگی –آموزشی قرآن و عترت در مسابقات منطقه ای

راه یافتن نفرات برتر مسابقات جشنواره فرهنگی –آموزشی قرآن و عترت در مسابقات منطقه ای


راه یافتن نفرات برتر مسابقات جشنواره فرهنگی –آموزشی قرآن و عترت در مسابقات منطقه ای
رابط امور فرهنگی بهزیستی بافق گفت : نتایج حاصله از برگزاری مسابقات شفاهی مرحله استانی جشنواره فرهنگی و آموزشی قرآن و عترت که با حضور 215 نفر برادر و خواهران ویژه کارکنان و خانواده کارکنان بهزیستی و فرهیختگان سالمند و معلولان جسمی حرکتی و نابینایان از شرکت کنندگان شهرستان بافق ، معلول جسمی حرکتی ابوالفضل شاهپورزاده در رشته قرائت تحقیق مقام اول و از فرهیختگان سالمند حاج حسین حقیقت در رشته اذان مقام سوم و خانواده کارکنان بهزیستی فضه طالعی در رشته قرائت ترتیل مقام سوم و ویژه فرهیختگان سالمند خواهران فاطمه جمعه زاده و هاجر کریمیان در رشته قرائت ترتیل بترتیب نفرات دوم و سوم استانی را کسب نموده اند لازم به ذکر است آقای ابوالفضل شاهپورزاده و خواهر فاطمه جمعه زاده از این شهرستان در مسابقات منطقه ای که در فروردین ماه سال  89در اصفهان برگزار می گردد  شرکت خواهند کرد .
گفتنی است این مسابقات هر ساله به همت دبیرخانه شورای فرهنگی سازمان بهزیستی  کشور با هدف ترویج فرهنگ قرآنی در بین جامعه هدف سازمان برگزار میگردد