نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

ررر

ررر


ررر

قابل توجه همشهريان محترم :

اداره بهزيستي شهرستان بافق جهت تكميل كادر نيروي انساني به يك نفر كارشناس در رشته هاي مددكاري اجتماعي و روانشناس باليني بصورت طرحي نياز دارد. واجدين شرايط مي توانند در ساعات اداري به اداره بهزيستي شهرستان بافق مراجعه يا با شماره هاي    4224184  -   4222262  تماس حاصل فرمايند .