نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

رزمايش اقتدار و امنيت اجتماعي در شهرستان بافق برگزار شد

رزمايش اقتدار و امنيت اجتماعي در شهرستان بافق برگزار شد


رزمايش اقتدار و امنيت اجتماعي در شهرستان بافق برگزار شد

به گزارش خبرنگار صدا و سيما در اجراي اين رزمايش كه پليس هاي تخصصي آگاهي،اطلاعات،مواد مخدر،پيشگيري و راهنمايي ورانندگي  و همچنين نيروهاي رزمي، عملياتي فرماندهي انتظامي بافق حضور داشتند مبادي ورودي و خروجي و كانونهاي مورد توجه در سطح شهرستان بافق تحت كنترل پليس قرار گرفت.

سرهنگ عليخاني فرمانده انتظامي بافق حفظ آمادگي پليس در جهت مقابله با هرگونه شرارت و ناامني و برقراري حفظ و امنيت پايدار در شهرستان را از مهمترين اهداف اين رزمايش بيان كرد.

 

وي افزود : نيروهاي شركت كننده در اين رزمايش موفق شدند 10دستگاه تجهيزات ماهواره اي ،340 حلق سي دي و فيلم غيراخلاقي ،4 دستگاه موتورسيكلت ،5 بطري مشروبات الكلي، 2قبضه سلاح گرم و مقاديري مواد مخدر شامل 400 گرم ترياك ،160 گرم حشيش،200 گرم شيشه و 150گرم هروئين كشف و ضبط كنند.

فرمانده انتظامي بافق تصريح كرد: در اين راستا 21 نفر افراد مسئله دار و خرده فروش مواد مخدر دستگير و به مراجع قضايي معرفي شدند.