نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

رشته های کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی بافق افزايش مي يابد.

رشته های کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی بافق افزايش مي يابد.


معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی بافق

به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافق ، با موافقت شورای گسترش آموزش عالی، رشته تحصیلی مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی بافق دائر خواهد شد.

مهدی اسلام زاده _ معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی بافق _ گفت: با پیگیری بعمل آمده ، شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری با ایجاد و پذیرش دانشجو در رشته تحصیلی مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت در واحد بافق ، موافقت نموده است.

وی افزود: در حال حاضر این واحد دانشگاهی  با بیش از 30 رشته تحصیلی در مقاطع کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد به فعالیت علمی خود ادامه می دهد.

اسلام زاده در پایان سخنان خود تصریح کرد، با اقدامات خوبی که در جهت تجهیز کارگاه ها و آزمایشگاهها و همچنین تلاش در جهت جذب هیات علمی صورت گرفته است، امیدواریم در آینده نزدیک رشته های دیگری در سطح کارشناسی ارشد برای واحد به تصویب برسانیم.