نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

رهاسازی 55 هزار بچه ماهی در بافق/ ورود تیلاپیا به اکوسیستم آبی کشور

رهاسازی 55 هزار بچه ماهی در بافق/ ورود تیلاپیا به اکوسیستم آبی کشور


طی اردیبهشت ماه امسال/

حمید عسکری باقرآبادی  با اشاره به شرایط اقلیمی مناسب شهرستان بافق برای پروش ماهیان گرمابی اظهار داشت: تاکنون بیش از 35 هزار قطعه انواع ماهیان گرمابی رهاسازی شده است و پیش بینی می شود تا پایان اردیبهشت ماه 55 هزار قطعه انوع ماهیان گرمابی در استخرهای پرورش ماهی شهرستان بافق رها سازی شود.

وی عنوان کرد: با رها سازی این تعداد ماهیان گرمابی پیش بینی می شود بیش از 30 تن گوشت سفید در این شهرستان تولید شود.

عسکری افزود: از مجموع این 55 هزار قطعه، سه هزار قطعه مربوط به رهاسازی فیل ماهی از جمله ماهیان خاویاری بوده است که این ماهی بسیار با شرایط اقلیمی شهرستان بافق سازگاری دارد و رشد بسیار خوبی در آبهای لب شور بافق داشته است.

وی بیان داشت: با توجه به این موضوع دو نفر از پرورش دهندگان شهرستان بافق در صدد اختصاص دادن مزارع خود به پرورش ماهی خاویاری بر آمده و مراحل اخذ مجوز آنها طی شده است.

مدیر جهاد کشاورزی بافق با بیان اینکه بیش از 15هزار قطعه مربوط به رهاسازی انواع کپور ماهیان بوده است، گفت: این ماهی ها در استخرهای ذخیره آب کشاورزی و سایت آبزی پروری شهرستان بافق صورت گرفته است و 37 هزار قطعه مربوط به پرورش ماهی تیلاپیا در شهرستان بافق است که در حال حاضر 24 هزار قطعه آن رهاسازی شده است.

وی ادامه داد: ماهی تیلاپیا به تازگی به اکوسیستم های آبی کشور ما معرفی شده و برای پرورش به بخش خصوصی واگذار شده است.

عسکری یادآور شد: این گونه ماهیان رشد خوبی در آب های لب شور و گرم بافق داشته است.

خبرنگار: محمد علی عبداللهی