نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

روابط عمومي ،‌مولد فكر و ارائه دهنده مسائل راهبردي يك سازمان

روابط عمومي ،‌مولد فكر و ارائه دهنده مسائل راهبردي يك سازمان


روابط عمومي ،‌مولد فكر و ارائه دهنده مسائل راهبردي يك سازمان

                        آمد سحری ندا ز میخانه ما                                      کای رند خراباتی دیوانه ما

                           برخیز که پر کنیم پیمانه ز می                                 زان پیش که پر کنند پیمانه ما

 در عصر پیچیده و پر هیاهوی تبلیغاتی امروز و در کوران جنگ نرم دشمن غدار که هر روز به نوعی قلمرو افکار و اندیشه افراد را هدف قرار می دهد نقش روابط عمومی فعال و تحلیلگرا در هر سازمان میتواند گام مؤثری در جهت تنویر افکار عمومی آن سازمان و بلکه جامعه و نیز خنثی نمودن توطئه های دشمن باشد ، عملکرد دو سویه و ارتباط دوجانبه با جامعه مخاطب و فرایند مشتري مداري ،از اصول اساسي اولیه هر سازمان بوده که از آن به عنوان يكي از فاکتور های فوق العاده مهم و تأثيرگذار در حيات اجتماعي آنها نام می برند و این امر میتواند بهبود كيفي فعاليتها و افزايش بهره وري سازماني را با وجود ارتباطات تعاملي بدنبال داشته باشد .

 بی شک اداره روابط عمومي در یک مجموعه باید بعنوان مولد فکر و ارائه دهنده مسائل راهبردی و استراتژیک آن مجموعه و نیز تحت عنوان يك سازمان منسجم و هدف مند و هدایتگر مطرح باشد که با اتکاء به نظامنامه اخلاقی خود که آن تشکیلات سازمانی را از پرداختن به هر گونه مستندات تحریف شده و دلائل ظاهر فریب منع می نماید صرفاً با توکل و استعانت از درگاه اقدس حق و ارائه پيام هاي روشن ،دقيق و شفاف در حوزه عملیاتی سازمان خود از یک سو و از سوی دیگر تثبیت ارتباط آن سازمان با جامعه هدف و با هدف اقناع مخاطب صرفاً با حکمت و موعظه نیکو و برنامه ريزي كاربردي و اقدامات عملي و قابل اجرا میتواند نقش ارزنده اي را در شناخت و هدايت افكار عمومي میتواند به سمت اهداف موردنظر سازماني بازی نماید .

 با آرزوی اینکه همکاران عزیز و صدیق و سخت کوش ما در مجموعه روابط عمومی بتوانند در راستای تحقق کامل اهداف تعیین شده روابط عمومی پویا و تحلیلگرا و با نگاه مخاطب محوري و پاسخگويي از طريق به كارگيري روش هاي ارتباطي مؤثر و مبتنی بر اصل صداقت و امانتداری ، در راستاي شناساندن جايگاه و اهميت تولید در سال مسمی به " تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی " نزدافكارعمومي توفیق حاصل نمایند و ارتقاي منزلت اجتماعي کارکنان را نیز به ارمغان آورند ، " 27 اردیبهشت روز ملي روابط عمومي و ارتباطات " را به همكاران و تلاشگران ارجمند عرصه روابط عمومي ، رسولان فكر و آموزگاران انديشه تبريك و تهنيت مي گويم .

 

                                                                                                                               به امید توفیق الهی

                                                                                                                           حبیب حسن زاده بافقی

                                                                                                    مدیر روابط عمومی شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بافق